love story vol.1 - out now

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות ותקנון אתר

כללי

1.  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (www.DariaBikinis.com) (להלן: "האתר") של Daria Mak ח.פ 209264514 (להלן: "מפעילת האתר").

2. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

3. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות  תקנון זה.

4.  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.

5.  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

6. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7.  השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב.

8. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

9. כל משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לבצע רכישות באתר:

9.1.  המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנה או מבוגר יותר.

9.2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

10. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה, או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

הרשמה לאתר ורכישת המוצרים באמצעות האתר

11. מפעילת האתר תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 9 לעיל (להלן: "הלקוח") לבצע רכישת מוצרים באמצעות האתר (להלן: "הזמנה").

12. כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות.

13. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.

14. לאחר שהתקבל אצל מפעילת האתר אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, ומפעילת האתר ווידאה כי הפריט קיים במלאי, מפעילת האתר תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה").

15. מפעילת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

16. מפעילת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

מובהר כי ייתכן שמחירי המוצרים יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בחנות של החברה. בכל מקרה החברה איננה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר זהים או נמוכים יותר ממחירי הפריטים בחנות ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

17. מפעילת האתר תספק מוצר רק לאחר קבלת מלוא התשלום עבורו, לכתובת שהלקוח מסר בעת ההזמנה. עם העברת ההזמנה לשילוח תשלח הודעת דוא"ל למשתמש.

18. שילוח הפריטים יתבצע באמצעות דואר רשום – עד 21 ימי עסקים | דואר אקספרס – 4-7 ימי עסקים.

19. למען הסר כל ספק "יום עסקים" לעניין תקנון זה הינם ימים א' עד ה', לא כולל ערבי חג, חגים וימי שבתון.

20. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, גם אם הוזמן יותר מפריט.

21. מפעילת האתר תספק ללקוח את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית. בהתאם לאמור, תקנון ומדיניות המשלוחים של חברת השילוח יחולו על אספקת המוצרים ויהיו מחייבים כלפי הלקוח.

22. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר תקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את יעדי אספקת הפריטים בישראל ומחוץ לשטחי ישראל, וזמני האספקה יהיו כפופים לחברת השילוח עימה תתקשר מפעילת האתר ויחייבו בהתאם את הלקוח.

23. בכל הקשור להזמנות בתחומי מדינת ישראל, אזורי החלוקה יקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר ו/או חברת שילוחים עמה היא תבחר לעבוד. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת ויישובים ברמת הגולן ו/או אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או יישובים נוספים אליהם חברת השילוח אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באופן פרטני שיתואם עם הלקוח בתוספת תשלום ככל וידרש (הלקוח יעודכן בתעריף עם ביצוע ההזמנה).

24. מפעילת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, ולא תתן פיצוי ללקוח על עיכובים של חברות השילוח.

25. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מסכים כי מפעילת האתר לא תהיה אחראית לעיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב.

 

מדיניות ביטול  עסקאות

לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010, אשר עיקריהן יובאו להלן.

26. ביטול הזמנה על ידי לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:  

26.1.  עד 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה (וככל וההזמנה טרם יצאה למשלוח), רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) לשירות הלקוחות של מפעילת האתר כאמור בסעיף 27 לעיל.

26.2.בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף 28 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, ומפעילת האתר תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 28.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה.

26.3.מפעילת האתר תנכה מהסכום ששולם בעת ביצוע ההזמנה, דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבין השניים.

27. ביטול והחלפת מוצרים לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:

27.1. עם קבלת המוצרים אצל הלקוח, לא תינתן אפשרות ביטול של העסקה, אלא החלפה בהתאם להנחיות משרד הבריאות המצויינות מטה.

27.2.הנחיות משרד הבריאות באשר להחזרה והחלפה של בגדי ים: חלקים תחתונים של בגדי ים – אינם ניתנים להחלפה. חלקים עליונים של בגדי ים ניתנים להחלפה, בתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש, יחד עם זאת לא תתאפשר קבלת זיכוי כספי – אלא פריט זהה לאחר החלפת המידה ו/או קרדיט לשימוש באתר בסכום אשר שולם על ידי המשתמש בעת הרכישה.

27.3. למען הסר ספק מובהר כי החלפה הזמנה כאמור בסעיף 29 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.

28.ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

28.1. על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המוצר.

28.2.  היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 27 לעיל, בתוך 3 ימים מקבלת המוצר.

28.3. ככל שהחברה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או ינתן זיכוי לשימוש באתר, על פי בחירת הלקוח.

29. החלפת מוצרים שלא מחמת פגם

29.1. לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף 29 לעיל (כגון, במקרים בהם המידה לא מתאימה ללקוח), מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 27 לעיל, על מנת לקבל מידע כיצד הוא יכול לבצע את החלפת המוצר הטעון החלפה.

29.2.  החלפת מוצרים כאמור בסעיף 31  זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח ובתנאי שלא נעשה במוצרים כל שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה למוצר, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

29.3. מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי המוצרים הקיים בחברה וכי לא תתאפשר החלפת מוצר אשר נרכש במסגרת סייל.

ביטול הזמנה על ידי מפעילת האתר

30. בכל מקרה אשר בו נבצר ממפעילת האתר לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעת על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

31.  מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

אחריות ושירות

32. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

33. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

34. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את מפעילת האתר. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

35. מפעילת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר מפעילת האתר לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.

36.  מוסכם כי אחריותה של מפעילת האתר בקשר עם כל רכישה, לכל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, בין שמפעילת האתר צפתה אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא, מוגבלת לסכום ההזמנה במסגרת אותה הרכישה.

37.  בכפוף לכל דין, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו מפעילת האתר ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

38. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של מפעילת האתר, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

שיפוי

39. הלקוח מתחייב בזאת לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם על ידי הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש הלקוח באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

הפסקת פעילות האתר

40. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירות באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

קניין רוחני

41. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של מפעילת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

42.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של מפעילת האתר מראש ובכתב.

43.   אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י מפעילת האתר, בבסיס הנתונים של מפעילת האתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי מפעילת האתר בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.

44.  אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מפעילת האתר. כל שימוש בקניינה זה של מפעילת האתר יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

45. אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

46. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה (להלן: "המידע") נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו ולא חלה על הלקוח חובה חוקית לעשות כן. מילוי הפרטים מעיד על הסכמת הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את ההזמנה ללקוח.

47. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש או מותר עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות ולחברת ההפצה.

48. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI. מפעילת האתר משתמשת במערכת PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי.

49.         יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, יתועדו פעולות המשתמש באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את מפעילת האתר לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשי האתר.

50. יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש הלקוח לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו את הלקוח בעת השימוש. מפעילת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

51.המידע והפרטים שייאספו לגבי הלקוח במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר. השימוש באתר על ידי המשתמש ואישורו של המשתמש למדיניות הפרטיות של החברה מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן: 

51.1. פניות בדיוור ישיר;

51.2  ביצוע הזמנות באתר;

51.3.  זיהוי הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר;

51.4.  שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי;

51.5.   יצירת קשר עם הלקוח;

51.6.  לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי;

51.7.  לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

52.  מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של הלקוחות והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:

52.1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל ;

52.2. אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

52.3.   אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי או דרישה מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק מפעילת האתר איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת, שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד שלישי.

53. מפעילת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת.

54. מפעילת האתר עושה שימוש בכלים כגון Remarketing, AdWords, Google Analytics ו- PPC לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש של הלקוח. בין השאר, מקבלת החברה שירותים מחברות Facebook ו- Google לצורך הצגת מודעות של האתר ברשת האינטרנט. מפעילת האתר רשאית להשתמש, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כגון Google ו/או Facebook בקבצי 'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן ומפעילת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

55.  לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.

56.  מפעילת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר.

57. מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

השימוש באתר וביצוע רכישות באתר מוגבלים ללקוחות מעל גיל 18 . לקוח הבוחר לעשות שימוש באתר ולבצע רכישות ממוצרי האתר מצהיר כי הינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות. ככל והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חלה עליו החובה ליידע את האפוטרופוס החוקי שלו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורו מראש לביצוע כל פעולה באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המצוי תחת אחריותו בדבר תקנון זה וכן לפקח כי פעילותו באתר נעשית על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר תהווה הסכמה מצד הקטין ו/או האפוטרופוס החוקי שלו לאמור בתנאי התקנון.

תנאים נוספים

58.  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.

59. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן.

ARE YOU IN THE RIGHT PLACE?

Please select you shipping country.

ARE YOU IN THE RIGHT PLACE?

Please select you shipping country.